Alicia Hamm

Rok 2019 „Energia nového“


Téma Roka 2019: „Energia nového“

Semináre na Slovensku 9.–15. 5. 2019

Alicia Hamm je indiánska šamanka z Argentíny. Pracuje s tradičnými rituálmi svojich učiteľov z kmeňov Hopi a Lakota.

Pracuje s lakotským medicínskym kruhom (metóda štyroch posvätných smerov a štyroch častí našej duše – vnútorného dieťaťa, ženy, muža a duše).

Alicia pracuje s vierou, modlitbou, vizualizáciou a transformáciou toho, čo vo svojom živote potrebuje zmeniť.


Kontakt

Organizace Česká republika a Slovensko

Ena Šperková
Tel.: +420 774 309 259
E-mail: enasperk@centrum.cz

www.aliciahamm.net


© created by blackeye.cz