Alicia Hamm

Nekonečno a souběžnost symbolu 8


Nekonečno a souběžnost symbolu 8

Semináře v České republice 15.–28. 10. 2018


V Medicínském kruhu znamená číslo 8 Zákon: Zákon Země - Dětem Země se nesmí ublížit, a Zákon přírody - vše co odchází se vrací. Osmnáct je číslem Mistrů Karmy a Akášické paměti.

V Medicínském kruhu píšeme číslo 8 vždy horizontálně.

Ležatá osmička je symbolem nekonečna, do kterého se můžeme ponořit, abychom vystoupili z omezení naší fyzické existence a vstoupili do naší nehmotné existence - té nejsilnější části našeho bytí, té části, která je naším stálým průvodcem od našich prvních kroků - náš Vnitřní Život.

Můžeme vstoupit do jednoho z kruhů ležaté osmičky a zvolit téma, do druhého kruhu umístit člověka nebo to, co chceme zjistit o tom druhém - to, s čím se musíme konfrontovat nebo to, co chceme vyřešit, čemu chceme porozumět, a nebo můžeme dát sebe na místo toho druhého. Můžeme ji použít jako zrcadlo pro sebe samé nebo jako nástroj k pochopení, kdo před námi stojí.

Třetím elementem, který se musíme naučit je linie. Ta je tím neustálým tokem, který odchází a vrací se, od začátku do konce, kde poté znovu začíná - zdroj života a domov věčnosti, neustálý pohyb, motor vesmíru …

Zde sídlí čas, leží na této linii, protože Čas je právě tím - pohybem v prostoru.

Souběžnost

A protože pohyb v prostoru nemá žádný začátek ani konec, stává se z času věčnost. Bez počátku nebo konce se prostor stává nekonečným. 

Naše porozumění, které je limitováno buňkami a membránami poskytujícími domov našemu božskému vědomí v rámci pomíjívých a pozemských znalostí, je neschopné pochopit věčnost a nekonečnost. A jako vždy, když nemůžeme něco poznat v pravé podstatě, myslíme si, že to známe tím, že víme, co to není: nekonečný — čas a prostor bez konce. To nám nedává ani nejmenší představu o tom, co skutečně Nekonečno znamená.

Pokud není žádný začátek, konec nebo omezení, jen neustálý tok, tak nikdy nic neskončilo a nikdy nebude nic, co nebylo a co je stále teď. Včerejší den neskončil, dětství neskončilo, ani náš minulý život neskončil. Není žádný budoucí život, který ještě nezačal - pouze tento život, ve kterém nekonečně kráčíme “tam” a “zpátky” skrze změny a transformace, skrze těla a dimenze, skrze stavy vědomí a skrze reality …

Přítomnost je tam, kde linie protíná střed osmičky. Právě v tomto bodě omezujeme naše vědomí v našem teď a tady. To neznamená, že nemůžeme rozšířit naše uvědomění a obsáhnout více ve všech směrech. To “tady a teď” je tam, kde můžeme umístit “vždycky”, protože kdy nejsme tady a teď? - to nejbližší, co k věčnosti máme.

Pochopme:

Když není žádné omezení, Jednota se rozšíří a obklopí vše.

Já chápu:

Když není žádné omezení, nemohu nikdy nic ztratit a život je věčný. Budoucnost je teď a dosáhl jsem všech svých cílů. Já jen potřebuji jít dál, abych se dostal tam, kde jsem byl. Jen možná o trochu hlouběji a trošku výš, abych se mohl (já-mé vědomí) rozšířit (a přidat zkušenost).

Zvýšením vědomí se prohlubuje znalost. Ale co je znalost? Co je to, co máme znát?

Abychom mohli znát, musíme kráčet ve čtyřech horizontálních směrech, stoupat vertikálně v pátém směru “nahoru”, ponořit se do šestého směru “dolů”, a vstoupit do sedmého směru “dovnitř”. Po vstupu do sedmého směru se objevíme ve středu, kde se linie osmičky protíná. To je ten průsečík, kde se kříží všechny směry, kde se malé může dotknout velkého a konečné se spojí s nekonečným.

Protože nekonečně malé není o nic méně nekonečné, než nekonečně velké.
Ve středu se rozšiřuji a spojuji se s Jedním.
Objímám Vše bez pochopení, ale s úžasem přijímám koncept Tajemství uvnitř sebe.

Tajemství zastírá omezení.

Jsme-li zabydleni ve středu a pozorujeme Velké Tajemství, jsme schopni otevřít naše vědomí něčemu nepopsatelnému - prostoru víry a možnosti zázraků.

Dvěře k nekonečnu.

Doplnění k tématu roku 2018 od Alicie po semináři a přednáškách v Bratislavě:

Moji drazí přátelé!

Toto je určité pokračování mého textu pro tento rok a také výsledek mé zkušenosti v Bratislavě, kde jsem poprvé pracovala s tématem ležaté osmičky, souběžnosti a vytvářením vlastní reality v 8 a to, co jsem se na svých přednáškách a seminářích na toto téma naučila.

Je mi jasné, že jsem s tímto tématem na úplném začátku a nemohu v žádném případě říct, že jsem skončila s nekonečnem (!) a mohla bych to někoho učit. Ale právě se ke mně dostává také nekonečný vhled a já ho s vámi chci sdílet.

Pracovala jsem s lidmi v Bratislavě a při tom jsem se učila. Teď cítím, že se letost budeme společně učit, společně přemýšlet, zkoumat a objevovat to, co leží za naší manifestací a v realitě, které čelíme a ve které vždy zjistíme, že se neodehrála úplně tak, jak jsme chtěli. 

Duch mi ukazuje osmičku jako dvě plavidla spojená dohromady. V jednom z plavidel jsem Já se vším, co se nachazí uvnitř mě - mé pocity, myšlenky, přesvědčení, strachy, vzpomínky, atd. Mé plavidlo se tím vším naplní a začne přetékat skze spoj do druhého plavidla. Pokud je to druhé plavidlo také naplněné mým obsahem, vytvořila jsem realitu, která mne obklopuje a tvoří můj svět. Tak to funguje.

A On teď říká: “Vystup ze svého plavidla a jdi na druhou stranu 8, podívej se na sebe odtud, zjisti, co jsi vytvořila a co z toho jsi nechtěla mít. Potom jdi zpět dovnitř sebe samé a odstraň to, co je příčinou tvé nechtěné manifestace.”

Myslím, že takhle funguje Ho’oponopono.

Jsem zvědavá, kolik z vás se mnou na tomto tématu bude chtít pracovat.

Budu ráda, když od vás dostanu odpovědi.

V Božích rukou.

Alicie

PS: Pochopil to někdo? Nevím, jestli se dokážu vyjádřit srozumitelně, když tomu teprve sama začínám rozumět.


Kontakt

Organizace Česká republika

Ena Šperková
Tel.: +420 774 309 259
E-mail: enasperk@centrum.cz

www.aliciahamm.net


© created by blackeye.cz